EKOLOGICKÉ SPRACOVANIE ODPADU

Odvoz a prepava odpadu.
Likvidácia odpadu.
Recyklacia a zhodnocovanie.

EKOLOGICKÉ 

Spracovanie

odpadu

Odvoz a prepava odpadu.
Likvidácia odpadu.
Recyklacia a zhodnocovanie.

odvoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a kontajnermi abroll

Zabezpečujeme odvoz a uloženie odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, alebo kontajnermi Abroll 15 a 25 m3 .

Pristavenie a odvoz uskutočňujeme na základe jednorázovej objednávky, alebo v pravidelných termínoch na základe písomnej objednávky resp. zmluvy.

* Neriešime odpady v kategórií N (nebezpečné)

Cena za poskytnutú službu pozostáva z nasledujúcich položiek:

Pristavenia na miesto a prenájom kontajnera. 

  • kontajner VOK od 50,00 EUR + DPH (deň)
  • kontajner Abroll od 70,00 EUR + DPH (deň)

Uloženie odpadu na skládku v závislosti od druhu a hmotnosti odpadu podľa vážneho lístka a platného cenníka.

Druh odpadu Základná cena uloženia za 1t Poplatok do enviro fondu SR Celková cena
Odpadový plast (v závislosti od zloženia, frakcie a objemu) od 60,00 € 11 € 71 €
Zmiešané odpady zo stavieb od 53,40 € 11 € 64,40 €
Iné odpady z mechanického spracovania od 58,20 € 11 € 69,20 €
Chemikálie iné ako N od 79 € 11 € 90 €

K cene za uloženie odpadu je účtovaná 20% DPH, k poplatku do enviromentálneho fondu sa DPH neúčtuje .

  • stavebný odpad musí byť vytriedený (kváder, tehla, omietka, čistý betón, škridla, dlažba), bez veľkých kusov betónov, výstuží, trámov atď., pričom najväčší rozmer zrna nesmie presiahnuť 30 cm. V opačnom prípade, pri nesplnení požiadaviek prevádzkovateľa na kvalitu odpadu, bude pre uvedené odpady použitá cena pre ostatné odpady v plnej výške.

Dopravné náklady

Doprava na skládku bez DPH
Vývoz VOK – 5, 7 ㎥ 1,50 €/km
Vývoz ABROLL 15, 25 ㎥ 2 €/km

kontaktujte nás